اسماعیل حاجی پور عضو هیئت رئیسه شورای شهر رشت شد

با رأی اعضای شورای اسلامی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور به ‌عنوان خزانه دار، عضو هیئت رئیسه شورای شهر رشت شد.

حرف تازه – با رأی اعضای شورای اسلامی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور به ‌عنوان خزانه دار، عضو هیئت رئیسه شورای شهر رشت شد.

پیش ‌از این بهراد ذاکری به‌صورت همزمان به‌عنوان خزانه‌دار و سخنگوی شورای شهر رشت انتخاب شده بود که با توجه به اینکه بر اساس قانون وی نمی ‌توانست در دو جایگاه عضو هیئت ‌رئیسه شورا باشد، از سمت خود به‌عنوان خزانه ‌دار شورا استعفا داده و مجدداً برای انتخاب خزانه‌ دار در صحن شورا رأی ‌گیری به عمل آمد.
بر همین اساس طی رأی‌گیری از میان ۹ عضو حاضر شورا، اسماعیل حاجی پور با ۷ رأی به‌عنوان خزانه‌دار شورا و پنجمین عضو هیئت ‌رئیسه شورا در سال چهارم شورای پنجم انتخاب شد.
اسماعیل حاجی پور عضو هیئت رئیسه شورای شهر رشت شد

اسماعیل حاجی پور عضو هیئت رئیسه شورای شهر رشت شد