حمید ابوطالبی مشاور حسن روحانی از سمت خود استعفا داد.

حرف تازه – استعفای حمید ابوطالبی مشاور حسن روحانی ، جدیدترین تغییر و تحول در دولت بود. 

دولت روحانی از زمان آغاز به کار خود شاهد تغییرات زیادی بوده است.

در حساب توئیتری حمید ابوطالبی مشاور سابق رئیس جمهور اینچنین آمده است:

«‏با سپاس فراوان، استعفای خود از سمتِ «مشاوررییس جمهور» را تقدیم ریاست محترم جمهوری کرده‌ام…»