سید امیرحسین علوی در گفتگوی ویژه شبکه باران:

استراتژی فعلی شورای پنجم رشت اتمام پروژه های نیمه تمام است

حرف تازه – شب گذشته در بخشی از برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه باران که با حضور دکتر نصرتی شهردار رشت به روی آنتن رفت؛ سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت لحظاتی با این برنامه به گفتگوی تلفنی پرداخت. همدلی و آرامش در فضای امروز شهر حاصل تلاش های شبانه روزی مجموعه مدیریت […]

حرف تازه – شب گذشته در بخشی از برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه باران که با حضور دکتر نصرتی شهردار رشت به روی آنتن رفت؛ سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت لحظاتی با این برنامه به گفتگوی تلفنی پرداخت.

همدلی و آرامش در فضای امروز شهر حاصل تلاش های شبانه روزی مجموعه مدیریت شهری است

رییس شورای اسلامی شهر نیز ضمن گفتگوی تلفنی در گفتگوی ویژه خبری، همدلی و آرامش در فضای امروز شهر را حاصل تلاش های شبانه روزی مجموعه مدیریت شهری دانست.

سید امیرحسین علوی اظهار کرد: شورای پنجم در زمینه اتمام پروژهای نیمه تمام و ایجاد پروژه هایی که برای شهر ایجاد مزیت می کند عزم خود را جزم کرده است.

استراتژی فعلی شورای پنجم اتمام پروژه های نیمه تمام است

وی پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی را یکی از پروژه های نیمه تمام سال های گذشته خواند و افزود: استراتژی فعلی شورای پنجم این است که در سال ۹۷ این پروژه ها را به انتها برساند .

تاکید رئیس شورا بر رفع مشکلات حمل و نقل

رییس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر حل مشکلات حمل و نقل تصریح کرد: باید دست شهردار را در استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی باز بگذاریم و منابع را به سمت پروژه های اولویت دار سوق دهیم.

علوی تاکید کرد : شورا همواره در کنار شهردار قرار خواهد گرفت .