در کنفرانس بررسی اندیشه های امام خمینی ؛

استاد محسن سترگی در صوفیه بلغارستان سخنرانی کرد

تی تی خبر (حرف تازه) : سخنرانی استاد محسن سترگی در کنفرانس بررسی اندیشه های امام خمینی (ره) منادی وحدت در حضور اندیشمندان و اساتید دانشگاهی اروپای شرق در هتل مسکوای  بلغارستان صوفیه انجام شد. متن کامل  سخنان این نویسنده و محقق گیلانی در ذیل آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم امروز سخن گفتن از […]

تی تی خبر (حرف تازه) : سخنرانی استاد محسن سترگی در کنفرانس بررسی اندیشه های امام خمینی (ره) منادی وحدت در حضور اندیشمندان و اساتید دانشگاهی اروپای شرق در هتل مسکوای  بلغارستان صوفیه انجام شد.

متن کامل  سخنان این نویسنده و محقق گیلانی در ذیل آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز سخن گفتن از شخصیت مردی بزرگ که در عصر حاضر چهرهای اسطورهای از خود به جا،گذاشته کمی دشوار است. آنچه که امام خمینی را از دیگران متمایز می سازدو نام او را تا همیشه زنده نگه می¬دارد وجود ویژگیهای منحصر به فرد و اعجاب انگیزی است که ایشان را از قالب یک روحانی زاهد به مرتبه یک رهبر از جان گذشته ارتقا می دهد لذا ایشان علاوه بر اینکه یک فقیه روشن ضمیر و متکلم اسلامی در حوزه فردی و انسانی عارف و عبدی صالح بودند، دارای تفکری سازنده و روحیه ای ظلم ستیز و حق طلب بودند که براساس همین تئوری پایه های حکومت استبدادی را در کشور ایران سُست نموده و پیام حق  طلبی و آزادی خواهی را به گوش مردم خود رساندند.

photo_2016-06-04_00-34-53
امام خمینی معمار انقلاب و بنیانگذار حکومتی برخاسته از نهاد مردم در اوج مبارزات سیاسی خود همواره با خلوص باطنی و معنویت دینی، موجب دلگرمی و اطمینان اطرافیان و بویژه مردمی بودند که او را ناجی خود دانسته و عاشقانه به او اقتدا کردند.
این روحانی آزاداندیش با شناخت دقیق از محتوای رفیع دین بعنوان برنامه کامل زندگی و تعالیم روح بخش آن هنرمندانه فطرت پاک مردم تحت ستم و تشنه عدالت را بیدار نمود تا مردم با ایمان به خدای یگانه در برابر حکومت ضددینی «لیبرال» بایستند و حکومتی اسلامی و مردمی را پایه گذاری کنند.
دیدگاه تئوریک انقلابی امام دین را از سیاست و حکومت تفکیک ناپذیر دانسته و دین را تنها در عبادات فردی و احکام شخصی محصور نمی نمود و زعامت سیاسی را منظری در امامت دینی می¬دید و زعامت حکومتی را در کسانی می¬دید که به حدود الهی آشنا بوده و از دلبستگی به دنیا دور باشند. ایشان معتقد بود که نمی شود عالم بالا را از دین و اخلاق را از عدالت و حقوق را از حکومت  داری، تفکیک نمود.
استدلال امام در تشکیل حکومت اسلامی این بود که اجرای قوانین الهی بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. لذا با الگو گرفتن از روش حکومت داری پیامبر خدا با برقراری جمهوری اسلامی توانستند پیوندی میان دین و سیاست ایجاد نمایید. ایشان تفکیک امور قدسی از امور عرفی که بنیاد نظریه های سکولاریزم را تشکیل می دهد مردود دانسته و حکومتی را مشروع می دانستند که متکی بر آموزه¬های الهی منطبق با فطرت پاک بشری باشد.
از نظر امام خمینی حکومت و قدرت در جامعه تنها ابزاری برای انجام وظیفه، و اجرای الهی بوده است و در این باره می فرمایند: عهده دار شدن حکومت فی ذاته شأن و مقام دنیایی منحصر نیست بلکه انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه الهی است.
ایشان بر این باور بودند که دین در تمام امور فردی و اجتماعی دارای برنامه ای جامع و کاربردی برای کِلِّ نظام بشر است زیرا واضع این برنامه بی نقص خالقیست که بر همه امورِ عالَم اِشراف داشته و بر مصلحت فردی و اجتماعی کُلّ کائنات از خودشان آگاه تر است. لذا امام فارغ از دیپلماسی وابستگی به شرق و غرب درصدد تحقُق فقه عملی بوده و معتقد بودند که اجرای آموزه¬های دینی و پایبندی به آن نیازهای جامعه را در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ارتباطات ملی و بین¬المللی مرتفع می کند و جامعه دین مدار جامعه ای رو به رشد و کمال است.
از نظر ایشان احکام حکومت دینی برگرفته از تعالیم آسمانی می باشد و شیوه صحیح زیستن را به انسان می آموزد و پیامبران بعنوان فرستادگان الهی همواره در طول تاریخ در جوامع مختلف بشری این حقیقت را آشکار نموده اند که دین چیزی جدا از خواسته روح کمال گرا و فطرت حقیقت جوی بشر نمی باشد که او را به سوی آرامش، عشق به هم نوع و تکامل در همه ابعاد وجودی فرا می¬خواند و به همین دلیل دین همواره با شعار صلح، دوستی، عدالت طلبی و ظلم ستیزی قلب آدمیان را تسخیر نموده و حاکمان جبار را به زانو در آورده است.
لذا ایشان می¬فرمودند: دین وظیفه حاکمان را نسبت به مردم و وظیفه مردم را نسبت به حاکمان مشخص کرده و هرگونه رفتار منفعت طلبانه مادیگرایانه از نظر دین محکوم است، لذا در مکتب سیاسیِ امام، سیاست و معنویت چنان در هم تنیده شده که جدایی آن از اخلاق و عرفان و امنیت اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و البته ایشان خود تجسم واقعی این مکتب سیاسی و دینی بودند و سبک زندگی خدامحور و منش والای ساده زیستیِ ایشان الگویی عینی برای همگان بوده است.

photo_2016-06-04_00-36-06

دکترین انقلاب اسلامی پاسخگو بودن حاکمان در برابر ملّت را گوشزد می کند و همه کارگزاران را به پاسخگویی در برابر وظایف محوله خود ملزم می نماید. چنین حکومت دین محور و غیرسکولاری بر نظارت و دخالت مردم در سرنوشت سیاسی کشور و پاسخگویی متولیان حکومت در برابر مردم تاکید دارد. یعنی سکولار نبودنش هیچ منافاتی بر نظارت مردم بر حکومت ندارد و امام خمینی بعنوان معمار کبیر انقلاب خود در این امر پیشگام شده و نه تنها خود را در برابر خداوند بلکه در برابر ملت مسئولی خدمتگزار و خدمتگزاری مسئول برشمرده و ملّت ایران را ولی نعمت خود می خواندند و بارها می فرمودند: اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید.
او که در مقابل ابرقدرتهای مستکبر جهان چون کوهی استوار قدعلم کرد در کنار ملتش، انسانی صبور و فروتن بود و رابطه¬ای عاطفی میان او و ملتش برقرار بود. اینگونه است که حکومت امام خمینی حکومتی به وسعت دلهای ملت ایران می شود و پایه های این حکومت الهی بر قلبهایی استوار می¬گردد که به عشق رهبری آزاده و حق طلب حاضرند جان و مال خویش را فدا کنند و با عزمی راسخ در جنگی نابرابر تا امروز در برابر همه فتنه ها، ترفندها، تحریم ها و بی عدالتی ها سر تسلیم فرود نیاورند.
گفتمان سیاسی امام خمینی همان جمهوری اسلامی است که اسلامیت محتوای آن و جمهوریت نمودِ ظاهری آن می باشد و مواضع ایشان در جامعه تنها حول محور حق و اجرای عدالتی بی قید و شرط می گردد. عدالتی که هرگونه شبهه را از دل اطرافیان پاک می نمود و صمیمیتی عمیق و اتحادی استوار در میان آحاد ملت ایجاد می گردد.
تا با وجود تمام کاستی ها و ناملایمات در هر برهه سخت تاریخی از انقلاب خویش و آرمان های بلند بنیانگذار انقلاب اسلامی حمایت کنند و دست تعرض دشمنان و غرض¬ورزان این آب و خاک را در تمام عرصه های علمی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی.. .کوتاه نمایند و مردانه بر سر پیمان خود با مقتدای خویش باقی بمانند.
یکی از مظاهر عقلانیت خمینی کبیردر مکتب نجاتبخش انقلاب اسلامی، مردم سالاری دینی است که از سوی ایشان به مردم تفهمیم گردید که مردم صاحب اختیار و مالک کشور و تعیین کننده سرنوشت خویش باشند.
همچنین حمایت از مظلوم و مقابله با ظلم و استکبار در گسترده¬ای فراتر از مرزهای کشور و در سطحی جهانی از جمله آرمان¬ها و معیارهای اصیل انقلابی اوست. دکترین انقلاب اسلامی مقاومت و استکبار ستیزی برای نجات کُلِّ جوامع بشری است. چیزی که انقلاب اسلامی را الگویی بی بدیل برای تمام مظلومان جهان قرار می¬دهد. لذا برپایی روز قدس بعنوان یک فراخوان همگانی و بیداری انسان به منظور حمایت از مردم تحت ستم فلسطین از سوی ایشان طرح ریزی می شود که هر ساله و در روزی معین با شوری آگاهانه بعنوان یک پیام عدالت خواهانه برگزار می گردد.

photo_2016-06-04_00-35-51
امام خمینی به نهضت مقاومت در برابر هرگونه متجاوز باور داشتند و صلح و امنیت جهانی را در گروه اضمحلال و انقراض استکبار جهانی می دانستند و مبارزه با همه اَشکال ظلم را بعنوان یک وظیفه ی دینی بر خود واجب می-شمردند و در این باره می فرمودند: «برای من آنچه مطرح است حمایت از مظلوم و مبارزه علیه ظلم است.»
امام خمینی نهضت اسلامی خویش را بر پایه دکترین استکبار ستیزی بنیان نهادند و مواضع ایشان در این خصوص چنان محکوم بود که حتی هرگونه تلاش برای نزدیکی و سازش با استکبار را نفی می کردند و آن را خیانت به مردم مظلوم می دانستند و از همان آغاز امریکا را بعنوان راس هرم استکباری مورد انتقاد قرار دادند.
امام خمینی با روحیه استقلال طلبانه و استکبار ستیزانه خود نسلی مقاوم و حق طلب را پرورش دادند که پس از ایشان تا امروز توانسته است مقتدرانه کاروان انقلاب اسلامی را از عقبه های دشوار گذر دهد.
دکترین وحدت انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر اصل اتحاد و صلح جهانی است و امام مصداق بارز وحدت بر مبنای آیه شریفه قرآن آن کتاب هدایتگر الهی است. آنجا که می فرماید: واعتصوا بِحَبل ا… جَمیعاً وَلا تَفَرقوّا.
از نظر امام وحدت سرآغاز روزگاری نو برای نجات بشریت و از جمله استراتژی¬های مهم برابر تمامی تهدیدات است. ایشان همه مسلمین جهان و حتی همه پیروان سایر ادیان الهی را به وحدت دعوت فرمودند و انتخاب هفته¬ای با عنوان هفته وحدت در تقویم کشور و ثبت آن در تاریخ ایران توسط امام خمینی، اثبات عملی خواسته ایشان می باشد.
از نظر امام خمینی اختلاف نظرها و پافشاری بر اختلافات، از جمله آفات جوامع انسانی است که روح جامعه را آلوده و بیمار می سازد. ایشان قائل به وحدت کلمه بودند و می فرمودند: من امیدوارم که تمامی برادران ما در اطراف ایران، چه برادران اهل سنت و چه برادران مذهب تشیع و حتی پیروان سایر مذاهب دینی باید برای احیای حقوق حقه خود و برقراری یک جامعه عدالتگرای مستقل با هم متحد باشند و مصداق بارز این دیدگاه زندگی مسالمت آمیز، برادرانه و توام با امنیت فرقه های مختلف مذهبی و اقلیت های دینی در ایران می باشد که رهبر خویش را چون جان عزیز می داشتند و در روز ارتحال آن مرد بزرگ شیعه و سنّی، مسیحی، زرتشتی و دیگر مذاهب جامه عزا بر تن نمودند و عاشقانه در فراق او گریستند.
امام خمینی بعنوان یک شخصیت ماندگار و تاریخ ساز با سلاح ایمان و اعتقادی راسخ توانست پیام سرخ استبداد ستیزی را به گوش جهانیان برساند و انقلاب سبز او مصداق بارز آرمان آن عالم فرزانه است که راه مبارزه با ظلم و ستم را تا باقیِ روزگار برای تمام انسان های آزاداندیش و عدالتخواه باز می نماید.

و درود خداوند بر بندگان درستکارش باد.

برای مشاهده عکس ها در ابعاد بزرگتر به روی عکس کلیک نمائید

گیل خبر