در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد.

حرف تازه – در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد.

۱٫ آقای حسن بابایی ارباستان فرزند ذکریا کد نامزد۱۷
۲٫ آقای بهروز جعفری فرزند محمود کد نامزد ۲۱
۳٫ آقای رسول حکیمی فرزند علی کد نامزد ۲۵ انصراف داد
۴٫ آقای نقی حیدردوست فرزند حیدر علی کد نامزد ۲۶
۵٫ خانم معصومه حیدری فرزند شیرخان کد نامزد ۲۷
۶٫ آقای سلمان زارع فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۱
۷٫ آقای ابراهیم سبحانی گلرودباری فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۲
۸٫ آقای صادق شریفی‌نیا دیزبنی فرزند جعفر کد نامزد ۴۶
۹٫ آقای سید رضا علوی زمیدانی فرزند سید عباس کد نامزد ۵۱
۱۰٫ آقای رسول فرخی میکال فرزند حبیب الله کد نامزد ۵۴
۱۱٫ خانم سیده زینب میربابایی گلرودباری فرزند سید محمد کد نامزد ۵۸
۱۲٫ آقای کمیل مومنی فرزند طیب کد نامزد ۵۷
۱۳٫ آقای ذبیح نیک فر لیالستانی فرزند جواد کد نامزد ۶۵