از سوی علوم پزشکی گیلان؛

اسامی چهارده قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجاز اعلام شد

از سوی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، اسامی چهارده قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز اعلام شد.

حرف تازه – معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسامی چهارده قلم محصولات آرایشی و بهداشتی را که ازسوی مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان محصولات غیرمجازمعرفی شده اند ، اعلام کرد .