از کدام بانک ها می توان ارز خرید؟

از چه بانک هایی میتوان ارز خرید و چه شرایطی دارد؟

به گزارش حرف تازه به نقل از دیجیاتو، بانک مرکزی در راستای تسهیل تأمین ارز، امکان خرید ارز از شعب منتخب پنج بانک ملی، ملت، تجارت، سپه و صادرات را فراهم کرده است. افراد حائز شرایط می‌توانند از این بانک‌ها ارز موردنیاز خود را خریداری کنند.