احمد رمضانپور نرگسی:

از هر صنف و بنگاه اقتصادی که توان اشتغال زایی دارد حمایت می کنم

عضو شورای شهر رشت با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی در سطح کشور، حمایت از اشتغال های بومی و ایجاد بستر برای فعالین اقتصادی را اولویت خود در شورای شهر دانست.

حرف تازه – عضو شورای شهر رشت با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی در سطح کشور، حمایت از اشتغال های بومی و ایجاد بستر برای فعالین اقتصادی را اولویت خود در شورای شهر دانست.

احمد رمضانپور نرگسی اظهار داشت: متاسفانه رشت با توجه به ظرفیت های منحصر به خود، در مقایسه با سایر شهرها موفق به تعریف پروژه های کلان اقتصادی نشدند و هنوز فرهنگ راههای جذب و حمایت از سرمایه گذاران به مدیران شهری آموزش داده نشده است.

وی با ذکر این مطلب که در شرایط فعلی اهمیت و ارزش فعالین اقتصادی در بخش خصوصی چند برابر گذشته است افزود با توجه به سابقه حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سبقه مدیریتی در سطوح مختلف برای رونق اقتصادی شهر و شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم بود و در این راه آماده تحمل هرگونه تهمت و شیطنت میباشم.

منتخب اول شهروندان رشت در شورای اسلامی شهر ادامه داد: در جایگاه عضو شورای شهر، با درک شرایط باید در کنار سایر مدیران شهر و استان با حمایت های همه جانبه آمار اشتغال را حفظ کرده و برای ارتقای آن بکوشیم و توجه داشته باشیم رونق اقتصادی مستلزم رشد بخش خصوصی و ارتقای سطح و توان خرید شهروندان میباشد.

رمضانپور در پایان تصریح کرد: لذا در این راستا آمادگی خود را جهت حمایت همه جانبه از فعالیت هر صنف و بنگاه اقتصادی که توان ایجاد اشتغال را داشته باشد اعلام کرده و از سایر مسئولین درخواست ایجاد حاشیه امن برای سرمایه گذاران جهت فعالیت اقتصادی در شهر رشت را دارم.