از میان خاطرات هاشمی رفسنجانی ؛ روحانی مخالف اعلام نام قاتلان قتل های زنجیره ای بود!

خاطرات آیت الله هاشمی: دکتر [حسن] روحانى، [دبیر شورای عالی امنیت ملی] آمد. درباره مسایل قتل‌هاى اخیر مذاکره شد. آقاى خاتمى، [رییس‌جمهور]، با ایشان هم مشورت کرده است. ایشان موافق نیست که خبر قاتل بودن افراد اطلاعاتى اعلان شود؛ گرچه تنبیه شدن را قبول دارد.

حرف تازه – به نقل از انتخاب، کمیسیون زیربنایى [و امور تولیدی] جلسه داشت. سیاست‌هاى کلى منابع طبیعى مورد بررسى است. بحث در کلیات بود. آقاى [بیژن نامدار] زنگنه، [وزیر نفت]، بعد از جلسه ماند و گفت، بنا دارد فردى را به عنوان مدیرعامل شرکت نفت تعیین کند؛ تاکنون خود وزیر این مسئولیت را به عهده مى‌گرفته؛ تأییدکردم. راجع به فروش نفت، صحبت ناتمام شد.

دکتر [حسن] روحانى، [دبیر شورای عالی امنیت ملی] آمد. درباره مسایل قتل‌هاى اخیر مذاکره شد. آقاى خاتمى، [رییس‌جمهور]، با ایشان هم مشورت کرده است. ایشان موافق نیست که خبر قاتل بودن افراد اطلاعاتى اعلان شود؛ گرچه تنبیه شدن را قبول دارد.

درباره بودجه مرکز تحقیقات [استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام] و انتخابات شوراها و درباره اوضاع کشور و تضعیف رهبرى هم مذاکره شد و هر دو اظهار نگرانى کردیم. گفت، خیلى‌ها منتظرندکه اقدامى بکنید و نمونه اظهارات نمایندگان مجلس و آقاى ناطق [نوری، رییس مجلس] و آقاى [علی] لاریجانى، [رییس سازمان صدا وسیما] را نقل کرد. تا عصر کارها را انجام دادم و به خانه آمدم.