مخالفت کمیسیون های عمران و بودجه شورا، با واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی 

از ماجرای رانت جدید تا پرسنلی که استراحت می کنند و تشویق می شوند / ماجرای شکایت از شهردار وقت منطقه به اتهام سرقت چه بود؟

حرف تازه – صبح امروز جلسه مشترک کمیسیون های عمران و برنامه بودجه شورای اسلامی شهر رشت در ساختمان تاریخی شورا برگزار شد. مخالفت با واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی  در این جلسه لایحه واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی از سوی مریم تجددی مدیر تشخیص و وصول درامد شهرداری […]

حرف تازه – صبح امروز جلسه مشترک کمیسیون های عمران و برنامه بودجه شورای اسلامی شهر رشت در ساختمان تاریخی شورا برگزار شد.

مخالفت با واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی 

در این جلسه لایحه واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی از سوی مریم تجددی مدیر تشخیص و وصول درامد شهرداری رشت توضیح داده شد که با مخالفت اعضای شورا همراه بود.

مجید رجبی : این کار موجب بیکاری بخشی از پرسنل شهرداری رشت خواهدشد

عضوشورای اسلامی شهررشت ضمن مخالفت بااین لایحه اظهارکرد: با وجود ازدیاد نیرو در شهرداری رشت ،واگذاری این مباحث به بخشهای خصوصی عملا موجب بیکاری بخشی از پرسنل شهرداری رشت خواهدشد.

مجید رجبی افزود:ضمن اینکه تکریم ارباب رجوع موضوع مهمی است که در واگذاری این خدمات به بخشهای خصوصی باید به آن توجه داشت.

تجددی: شخصا با این لایحه مخالفم

مدیرتشخیص ووصول درآمد شهرداری رشت در خصوص لایحه واگذاری وصول مطالبات شهرداری رشت به بخش خصوصی اظهارکرد:در خصوص این مبحث سه ماده کلیات را درجلسه امروز ارائه خواهیم کرد تا در رابطه باآن بصورت کلی مجوز بگیریم وبعد در نهایت جزئیات را مطرح خواهیم کرد.

مریم تجددی با اعلام اینکه شخصا بااین لایحه مخالف هستم گفت:الگو برداری این لایحه از شهر شیراز انجام شده واین درحالی است که ابزار وصول مطالبات شهرداریهای رشت وشیراز بسیار متفاوت است.

وی بااشاره به اینکه مباحث مختلفی این لایحه را تحت شعاع قرار خواهند داد تصریح کرد:درحال حاضر بعد از گذشت ۲۲ سال طرح ممیزی در حال اجرا است وقرار است مطالباتی جهت پیگیری به کارگزاریهای خصوصی واگذارشود که حداقل یکسال از زمان وصول آنها سپری شده باشد.

عباس صابر : لایحه پختگی لازم را ندارد

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت با بیان اینکه این لایحه پختگی لازم را ندارد اظهار داشت: موافق تعریف مکانیزمی برای وصول مطالبات شهرداری رشت هستیم اما در این لایحه در خصوص شرایط کارگزار، نحوه وصول مطالبات و مسائلی از این دست توضیحی ارائه نشده است و به همین دلیل کمی ناپخته به نظر می رسد.

عباس صابر با اشاره به پیچیدگی های حقوقی این موضوع، پیشنهاد داد: کارگروه هایی در داخل شهرداری ایجاد شود و برای تشویق کارکنان در راستای وصول مطالبات شهرداری، طرحی تشویقی هم در نظر گرفته شود.

رضا رسولی: چرخ شهرداری با ۳۰۰ نفر می چرخد ؛ عده ای استراحت می کنند و تشویق می شوند

عضو دیگر شورای اسلامی شهر رشت نیز با اشاره به پتانسیل کارکنان شهرداری و حتی نیروهای بازنشسته این مجموعه، گفت: به اعتقاد من حیف است این پتانسیل دیده نشود و پیشنهاد می دهم ضرب الاجلی برای ارائه طرح جدید در این راستا در نظر گرفته شود.

رضا رسولی با بیان اینکه هرچه شیوه درونزا تر باشد بهتراست تصریح کرد: نیروهای شهرداری به دلیل آشنایی با شرایط می توانند نقش موثری ایفا کنند.

رسولی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از اینکه در شهرداری رشت فقط تشویق در نظر گرفته می شود، گفت: چرخ شهرداری با ۳۰۰ نفر می چرخد و عده ای استراحت می کنند و تشویق هم می شوند.

وی افزود: اعتقاد دارم باید افرادی که فعالیت بیشتری دارند تشویق شوند و اگر به عنوان مثال اگر در وصول مطالبات جایی مسجل است که با کم کاری پرسنل وصول نشده است تنبیه در نظر گرفته شود.

حجت جذب : واگذاری وصول مطالبات به بخش خصوصی فساد و رانت جدید ایجاد می کند

نایب رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر رشت نیز با این لایحه مخالفت کرد و گفت: شهرداری رشت واحد مطالبات دارد و تجربه این کار هم وجود دارد. 

حجت جذب با بیان اینکه لزومی نمی بینم وصول مطالبات به بخش خصوصی واگذار شود افزود: پیشنهاد می دهم ساز و کار فعلی را تقویت کنیم و مشوق هایی برای کارکنان در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه واگذاری وصول مطالبات به بخش خصوصی فساد و رانت جدید ایجاد می کند اظهار داشت: من کاملا با این واگذاری مخالفم.

عباس صابر: سیستم تنبیه و تشویق راندمان را افزایش می دهد / وصول مطالبات با ارائه طرح های تشویقی توسط پرسنل

عباس صابر هم با تاکید بر ضرورت سیستم تنبیهی و تشویقی، اظهار داشت: این شیوه باعث می شود همه تلاش کنند و راندمان کاری افزایش یابد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت در بخش دیگری از سخنانش از نحوه درامد و هزینه شهرداری رشت انتقاد کرد و گفت: شهرداری باید متناسب با درامد، خرج کند. 

وی تصریح کرد: بحث ما روی حقوق، اضافه کار و یا کارانه نیست. در بحث های تشویقی انتظار می رود درامدی حاصل شود تا پاداشی در نظر گرفته شود.

در پایان اعضای دو کمیسیون با این لایحه مخالفت کردند و مقرر شد شهرداری وصول مطالبات را با درنظر گرفتن طرح های تشویقی به پرسنل واگذار کند.

بررسی اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها در خصوص پاکسازی و دیوارگذاری زمین های بایر غیر محصور

در بخش دوم جلسه اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها در خصوص پاکسازی و دیوارگذاری زمین های بایر غیر محصور در محدوده شهرداری منطقه ۳ بررسی شد.

طیبه بینا، مدیر شهرداری منطقه سه رشت، با بیان اینکه به دلیل وضعیت نامطلوب زیست محیطی و تقاضای مکرر ساکنین و مکاتبات محیط زیست، بنده ترغیب به ورود به اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها شدم گفت: با بسیج نیروها، لیست زمین های بایر غیر محصور منطقه ۳ را مشخص کرده ایم.

وی با اشاره به رسانه ای شدن موضوع عدم جمع آوری زباله در بلوار خرمشهر کوی مروارید ، تصریح کرد: دو طرف مسیر زباله است و شیرابه بعد از بارندگی و بوی نامطبوع در تابستان باعث آزار ساکنین شده است.

مدیر شهرداری منطقه ۳ رشت در خصوص دلیل عدم جمع آوری زباله در این محدوده توضیح داد : در گذشته مالک زمین بایری در این محدوده، از … شهردار وقت منطقه شکایت کرد و مدعی شد به همراه زباله ها، نخاله های ساختمانی از زمین سرقت شده است. در نهایت آن شهردار منطقه با وثیقه آزاد شد اما لازم به ذکر است به دلیل مسائل محیط زیستی و بهداشتی این زمین تخلیه شد و آنچه به عنوان نخاله اشاره شده است قابلیت استفاده نداشت.

وی افزود: امروز برای جمع آوری زباله هایی که در این زمین رها می شود هم به مصوبه شورا نیاز داریم تا بتوانیم وارد زمین شویم. ماده ۱۱۰ این اجازه را به شهرداری می دهد نسبت به پاکسازی و دیوار گذاری زمین های بایر غیرمحصور پس از تذکرات لازم اقدام نماید.

طیبه بینا در ادامه بودجه شهرداری برای دیوار کشی زمین های غیرمحصور را کافی ندانست و گفت: در منطقه ۳ در سال جاری ۲۰۰ میلیون ریال بودجه برای این موضوع پیش بینی شده است.

محمدحسین واثق کارگرنیا: در شورای پنجم بودجه بیشتری برای پاکسازی و دیوارگذاری زمین های بایر غیر محصور در نظر گرفته شود

محمدحسین واثق کارگرنیا با شنیدن این صحبت ها توضیح داد: شورا نمی تواند مصوبه ورود به حریم خصوصی افراد را صادر کند بلکه می تواند مصوباتی در خصوص افزایش بودجه دیوار گذاری داشته باشد. 

عضو شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از عملکرد چندین ساله شهرداری رشت در خصوص جمع آوری زباله افزود: شهرداری در بحث جمع آوری زباله به وظایف خود به خوبی عمل نکرده است که امروز مردم زباله را در زمین بایر رها می کنند. 

کارگرنیا با اشاره به اینکه زباله ها در بعضی کوچه های فرعی جمع آوری نمی شود اظهار داشت: مردم مجبورند زباله را با خودروی شخصی تا مسیر اصلی بیاورند. 

وی با بیان اینکه محصور شدن چنین زمین هایی نیز مشکلاتی را در پی دارد گفت: جمع شدن معتادها در زمین های بایر دیوار کشی شده از جمله این مشکلات است؛ حتی مواردی سراغ دارم که در زمین های دیوار کشی شده زباله ها را رها می کنند و تصاویرش نیز موجود است.

محمدحسین واثق کارگرنیا با برشمردن مشکلات محیط زیستی، بهداشتی و ایجاد ناامنی به دلیل وجود این زمین ها، از منتخبین شورای پنجم خواست تا بودجه بیشتری برای ساماندهی زمین های غیرمحصور در نظر بگیرند.

عضو شورای اسلامی شهر رشت همچنین با بیان اینکه نیروهای شهرداری رشت در جمع آوری زباله منفعت شخصی ندارند افزود: نباید کار به جایی برسد که از این افراد شکایت شود و درگیر مسائل قضایی شوند. 

در نهایت کمیسیون های عمران و بودجه موافقت خود را با تغییراتی جزیی در موضوع پیشنهادی و منوط به استعلام هایی از نهادهای مربوطه اعلام کردند.