ارتقای جایگاه دانشگاه گیلان در آخرین رتبه بندی nature index

در آخرین رتبه بندی nature index مربوط به سال 2020، دانشگاه گیلان در بین 99 موسسه و دانشگاه ایرانی رتبه 19 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده ارتقای جایگاه دانشگاه گیلان بود.

حرف تازه – در آخرین رتبه بندی nature index مربوط به سال ۲۰۲۰، دانشگاه گیلان در بین ۹۹ موسسه و دانشگاه ایرانی رتبه ۱۹ را به خود اختصاص داد که نشان دهنده ارتقای جایگاه دانشگاه گیلان بود.

هر ساله nature index به رتبه‌بندی موسسات و دانشگاه‌های جهان بر پایه دستاوردهای پژوهشی با کیفیت بالای آنها در سال گذشته می‌پردازد. هدف این رتبه بندی شناسایی جایگاه کشورها و موسسات آموزش عالی بر پایه دستاوردهای پژوهشی با کیفیت بالا است و با شمارش تعداد مقاله‌های پدیدآوران در ۸۳ نشریه نمایه شده خود، امکان رتبه بندی و مقایسه را بر پایه سه سنجه کلیدی فراهم می آورد؛

۱- شمار مقاله ها (Article Count) یا AC یعنی تعداد مقاله های منتشر شده در نشریه ها بدون توجه به شمار پدیدآوران.

۲- شمار کسری (Fractional Count) یا FC سهم مشارکت هر پدیدآور در نگارش یک مقاله را محاسبه می کند.

۳- شمار کسری وزنی (Weighted Fractional Count) یا WFC که به شمار کسری وزن اختصاص می دهد. این شاخص اصلاح شده شمار کسری است. مثلا در حوزه های ستاره شناسی و فیزیک به دلیل حجم بیشتر این انتشارات نسبت به دیگر حوزه ها در نمایه “نیچر” به این حوزه وزن داده می شود تا تاثیرشان کمتر شود.

شایان ذکر است در سال ۲۰۱۹ دانشگاه گیلان از میان ۶۹ دانشگاه ایرانی رتبه ۴۴ را به خود اختصاص داده بود.

ارتقای جایگاه دانشگاه گیلان

ارتقای جایگاه دانشگاه گیلان