با تاکید سرپرست شهرداری و با تلاش سازمان عمران و بازآفرینی

ادامه روند عملیات آسفالت محله شالکو و خدمت رسانی به محلات کم برخوردار رشت

با تاکید سرپرست شهرداری رشت جهت اولویت بخشی به محلات کمتر برخوردار و با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت، عملیات آسفالت معابر محله شالکو در حال انجام است.

به گزارش حرف تازه به نقل از شهرداری رشت، بنا به تاکید یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت برای اولویت بخشی به محلات کمتربرخوردار و با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، عملیات آسفالت معابر محله شالکو در حال انجام است و شهرداری از هر فرصت مناسب جوی برای پیشبرد این پروژه برای رضایتمندی شهروندان استفاده میکند.