اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان به عنوان برگزیده نخستین جایزه ملی آرمان برتر در تهران تجلیل شد.
حرف تازه – اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان به عنوان برگزیده نخستین جایزه ملی آرمان برتر در تهران تجلیل شد.
در این جشنواره از شاهین جهانگیری بلورچیان رییس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان به دلیل کسب عناوین برتر کشوری و استانی در حوزه روابط عمومی و رسانه تجلیل شد و تندیس نخستین جایزه ملی آرمان برتر به وی اهدا شد.
کسب عنوان برترین روابط عمومی در زمینه اطلاع رسانی در نخستین جشنواره شهرداری های کشور در مشهد، کسب عنوان برترین مدیر روابط عمومی در نخستین جشنواره روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان گیلان، کسب عنوان برتر در جشنواره مطبوعات فجر استان گیلان، کسب چند عنوان برتر در نمایشگاههای کشور از جمله دلایل انتخاب شاهین جهانگیری بلورچیان به عنوان برگزیده جشنواره آرمان برتر می باشد.
همچنین در این جشنواره از مهدیه رجب پور نیکو کارشناس روابط عمومی شهرداری لاهیجان به دلیل حضور موثر و فعال در حوزه روابط عمومی با اهدای یادمان برگزیده تجلیل شد.
نخستین جشنواره جایزه ملی آرمان برتر در حوزه ارتباطات، روابط‌عمومی، رسانه و تبلیغات با همکاری جامعه نوین روابط‌عمومی ایران، ماهنامه دیدگاه هنر، دبیرخانه دائمی جشنواره ایران ۱۴۰۴ راه‌اندازی شد.
در این رویداد به برترین مدیران ارزش آفرین که مستندات و اقدامات مثبت و موفق مجموعه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده یا برای نخستین بار فعالیت ارزشمندی را پایه گذاری نموده‌اند، پس از ارزشیابی هیئت داوران و کسب امتیاز، تندیس ویژه ملی آرمان برتر و لوح برتر اعطا شد.