احمد دنیامالی بخت نخست ریاست کمیسیون عمران مجلس یازدهم خواهد بود. او که پیش از این سابقه معاونت قالیباف در شهرداری تهران را داشته است حالا به واسطه همین ارتباط نزدیک جدی ترین گزینه این کمیسیون است.

اختصاصی حرف تازه – احمد دنیامالی بخت نخست ریاست کمیسیون عمران مجلس یازدهم خواهد بود. او که پیش از این سابقه معاونت قالیباف در شهرداری تهران را داشته است حالا به واسطه همین ارتباط نزدیک جدی ترین گزینه این کمیسیون است.

در  شرایطی که از روز گذشته صحبت هایی مبنی بر شانس بالای او برای ریاست کمیسیون عمران در صورت کاندیداتوری به گوش می رسید امروز او در مصاحبه با یکی از رسانه های گیلان موضوع کاندیداتوری خود برای ریاست این کمیسیون را نیز تایید کرده است.

حالا احمد دنیامالی می تواند در مجلس یازدهم به عنوان یکی از نمایندگان گیلان، بر صندلی ریاست یکی از کمیسیون های مهم مجلس شورای اسلامی تکیه بزند که بی شک به دست آوردن این جایگاه دستاوردهای بسیاری در رشد و توسعه تمامی استان گیلان به همراه خواهد داشت و توجه مجلس را بیش از هر زمانی به ضرورت عمران و آبادانی بیش از پیش این خطه از سرزمینمان جلب خواهد کرد.

حاج احمد دنیامالی که حتی در صورت عدم ریاست بر این کمیسیون نیز می تواند با تکیه بر ارتباطات خود به یکی از موثرترین نمایندگان ادوار گیلان تبدیل شود حالا این شانس را دارد تا اثرگذاری خودرا ملموس تر و پررنگ تر نماید.

شاید با حضور او در این جایگاه، دیگر خواسته هایی چون بازسازی استادیوم های عضدی رشت و تحتی انزلی آرزوی گیلانیان نباشد بلکه پیگیری و تسریع اموری چون تکمیل راه آهن، آزادراه، ساخت استادیوم های جدید، احداث کارخانه ها، توسعه منطقه آزاد و مسائلی از این دست به مطالبات مردم این دیار تبدیل شود و حضور او سبب ارتقای سطح مطالبات این استان گردد. امیدواریم احمد دنیامالی در این مسیر به موفقیت دست یابد چرا که موفقیت او بی شک به افزایش سهم گیلان از پروژه های عمرانی کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد. 

احمد دنیامالی بخت نخست ریاست کمیسیون عمران مجلس یازدهم

احمد دنیامالی بخت نخست ریاست کمیسیون عمران مجلس یازدهم