حسن کریمی کرنق:

اجرای پروژه های طرح میثاق شور و شوق در شهر رشت ایجاد کرده است

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت گفت : اجرای پروژه های طرح میثاق شور و شوق در شهر ایجاد کرده و رشت تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.

به گزارش حرف تازه، حسن کریمی کرنق روز پنجشنبه ۲ آذر ۱۴۰۲ با قدردانی از تلاش مدیران شهرداری به ویژه شهردار رشت اظهار کرد: موضوع پسماند دارای پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی است و مردم آن را لمس می کنند.

اجرای پروژه های طرح میثاق شور و شوق در شهر رشت ایجاد کرده است

وی به اجرای پروژه های عمرانی در قالب طرح میثاق در شهر رشت اشاره کرد و افزود: اجرای پروژه های مختلف طرح میثاق شور و شوقی در شهر ایجاد کرده و رشت تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت با بیان اینکه آسفالت معابر و خیابان های شهر توسط مدیران شهرداری قابل تقدیر است، تصریح کرد: رضایتمندی در بین شهروندان وجود دارد.
کریمی کرنق به احداث سرویس های بهداشتی توسط مدیران مناطق شهری اشاره کرد و گفت: احداث سرویس بهداشتی در برخی مناطق به اتمام رسیده و مابقی در حال انجام است.
وی، خواستار پیشی بینی خرید مخزن زباله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری رشت شد و بیان کرد: موضوع تفکیک زباله از مبدا حائز اهمیت است و با وجود فعالیت پیمانکاران در این زمینه در برخی مواقع نارضایتی هایی وجود دارد.
رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت با اشاره به پردازش پسماند در شرکت کود آلی گیلان، اظهار کرد: می طلبد راه اندازی سکوی پردازش سوم و چهارم شرکت کود آلی پیگیری شود.