اجرای عملیات آسفالت و بهسازی مسیر های شهرک فرهنگیان رشت

پروژه بهسازی و اجرای روکش آسفالت ، توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت در محله شهرک فرهنگیان در حال اجراست .

به گزارش حرف تازه، پروژه بهسازی و اجرای روکش آسفالت ، توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت در محله شهرک فرهنگیان در حال اجراست .

سرپرست شهرداری رشت در این رابطه اظهار داشت: بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری با افزایش تولید قیر توسط سازمان عمران توسط مناطق پنجگانه شهری در حال اجراست.