وضعیت مبهم یک معاون و یک رئیس دانشکده؛

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان

در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان ابهاماتی قانونی وجود دارد که دکتر ارسلان سالاری به عنوان رئیس داتشگاه علوم پزشکی گیلان باید به این ابهامات پاسخ دهد.

اختصاصی حرف تازه – در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان ابهاماتی قانونی وجود دارد که دکتر ارسلان سالاری به عنوان رئیس داتشگاه علوم پزشکی گیلان باید به این ابهامات پاسخ دهد.

اواخر سال ۹۵ بخشنامه ای وزارتی از سوی رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری به کلیه معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ابلاغ شد که بر اساس آن ضوابط اجرایی انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران کماکان براساس ضوابط شماره ۱۸۰۴/۳۵۶۹۸ مورخ ۸۵/۳/۳ می باشد. 

مطابق ضوابط اعلام شده، چنانچه معاونین دانشگاه غیر از اعضاء هیئت علمی باشند، رییس دانشگاه باید با اخذ مجوز از وزارت پیشنهاد انتصاب را طرح نماید.

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان

 

در یکی از انتصابات اخیر ارسلان سالاری، دکتر سید حسن میری به عنوان به جای دکتر اسماعیل نورصالحی منصوب شد. ( اینجا بخوانید – ۹۸/۱۰/۰۶ ) حال بر اساس لیست اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (اینجا بخوانید) دکتر میری عضو هیئت علمی نمی باشد و یکی از شروط اختصاصی معاونت را نداشته است. آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها به صراحت عضویت در هیات علمی با مرتبه حداقل استادیار را یکی از شروط اختصاصی معاونت دانشگاه دانسته است.

بنابراین حضور دکتر سید حسن میری در راس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تنها با اخذ مجوز از وزارت امکانپذیر است و باید از ارسلان سالاری پرسید آیا چنین روندی در این انتصاب اتفاق افتاده است یا خیر؟ 

اما یکی دیگر از انتصابات اخیر که با ابهامی قانونی همراه بوده ( اینجا بخوانید – ۹۸/۰۸/۲۰ ). گویا وی در حال گذراندن طرح است و هنوز سابقه ۵ سال حضور به عنوان استادیار در هیئت علمی را در کارنامه ندارد. آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها این شرط را از شروط اختصاصی ریاست  در نظر گرفته است.

انتظار می رود ارسلان سالاری به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به این ابهامات قانونی و شائبه های به وجود آمده شفاف سازی نماید.

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان

 

 

 

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان

ابهام قانونی در خصوص دو انتصاب علوم پزشکی گیلان