حامد بشردانش خبر داد:

ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سال

حرف تازه – پاکسازی جداره رودخانه ها و کانال های رشت و همچنین پاکسازی ویژه محلات در این هفته نیز تداوم یافت. مدیر خدمات شهر شهرداری رشت با اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی و ابلاغ حوزه خدمات شهری در مورد پاکسازی همه روزه محلات و رودخانه ها توسط سازمان پسماند، ازشهروندان […]

حرف تازه – پاکسازی جداره رودخانه ها و کانال های رشت و همچنین پاکسازی ویژه محلات در این هفته نیز تداوم یافت.

مدیر خدمات شهر شهرداری رشت با اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی و ابلاغ حوزه خدمات شهری در مورد پاکسازی همه روزه محلات و رودخانه ها توسط سازمان پسماند، ازشهروندان عزیز درخواست می گردد ازریختن ضایعات و زباله به داخل نهرها، کانال ها و رودخانه ها خودداری نمایند.

حامد بشردانش درادامه از ابلاغ دستورالعمل شروع تهیه شرح خدمات قرارداد نظافت رودخانه ها و عقد قرارداد تا پایان سال و همچنین برگزاری مناقصه توسط سازمان پسماند در شش ماهه دوم سال خبرداد.

تصاویر مربوطه را در ادامه مشاهده می کنید: