بهراد ذاکری گفت: نیروهای گروه موزیک ۱۱ ماه حقوق نگرفته اند و ما هم هیچ جوابی نداریم. باید این سوء مدیریت برطرف شود و مدیران بدانند که باید حرکت کنند. سوالات ما بسیار است. آیا پرداخت حقوق از پایین به بالا کار سختی است؟ آخرین قشر برای دریافت حقوق قشر کم درآمد و ضعیف و پاکبانان و نیروهای خدمات شهر هستند.

حرف تازه – هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت عصر امروز برگزار شد.

در بخشی از این جلسه بهراد ذاکری به عنوان ناطق اول به وضعیت بغرنج مالی در شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: با توجه به روزهای پایانی سال و ضرورت افزایش درآمدها جهت پرداخت حقوق پرسنل متاسفانه شاهد رکود و ایستایی هستیم. 

عضو شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: مدیران شهرداری توجه چندانی به تحقق بودجه ندارند و این وضعیت از نظر من قابل پذیرش نیست. تذکرات متعددی از سوی شورا داده شده است اما شاهد بی تفاوتی مدیران مربوطه باشیم.

وی افزود: نیروهای گروه موزیک ۱۱ ماه حقوق نگرفته اند و ما هم هیچ جوابی نداریم. باید این سوء مدیریت برطرف شود و مدیران بدانند که باید حرکت کنند. سوالات ما بسیار است. آیا پرداخت حقوق از پایین به بالا کار سختی است؟ آخرین قشر برای دریافت حقوق قشر کم درآمد و ضعیف و پاکبانان و نیروهای خدمات شهر هستند.