مجلس دهم؛ بزنگاه تاریخی لشت نشا

آیا لشت نشا، کرسی خود را در مجلس شورای اسلامی از دست می دهد ؟

حرف تازه : تاریخ “لشت نشا” در زمینه سیاست تاریخی پربار است. همواره یکی از قطب های سیاسی گیلان بوده است و مردمانش به خوبی بر سرنوشت سیاسی استان اثر گذاشته اند. حضور پی در پی لشت نشایی ها در مجلس شورای اسلامی از مجلس سوم آغاز شد. جاییکه محمد باقر نوبخت در سال ۶۷ […]

حرف تازه : تاریخ “لشت نشا” در زمینه سیاست تاریخی پربار است. همواره یکی از قطب های سیاسی گیلان بوده است و مردمانش به خوبی بر سرنوشت سیاسی استان اثر گذاشته اند.

حضور پی در پی لشت نشایی ها در مجلس شورای اسلامی از مجلس سوم آغاز شد. جاییکه محمد باقر نوبخت در سال ۶۷ راهی بهارستان شد و تا سال ۸۳ و پایان مجلس ششم نماینده لشت نشایی مردم رشت بود. نوبخت در مجلس سوم علیرضا خاک و در مجلس چهارم احمد نصرتی راد را هم به عنوان یک لشت نشایی در کنار خود می دید.

نوبخت تنها نماینده رشت بوده است که ۴ دوره نمایندگی را در کارنامه دارد. پس از او الیاس حضرتی با سه دوره حضور در مجلس سوم و چهارم و پنجم در رده دوم قرار دارد.

مجلس هفتم رمضانعلی صادق زاده و مجلس هشتم و نهم نیز حسن تامینی به عنوان نمایندگان لشت نشایی رشت به بهارستان راه یافتند تا ۲۸ سال پیاپی (۶۷ تا ۹۵) لشت نشایی ها در مجلس کرسی خود را حفظ کرده باشند.

تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد تنها نخست وزیر گیلانی تاریخ معاصر، میرزا علی خان امین الدوله، نیز لشت نشایی بوده است و در تاریخ معاصر این شهر همیشه بر روی سرنوشت استان و حتی کشور اثرگذار بوده است.

اما دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را می توان یک بزنگاه تاریخی برای لشت نشا دانست. رد صلاحیت های کاندیداهای لشت نشایی از جمله حسن تامینی، رمضانعلی صادق زاده و غیره، لشت نشایی ها را در آزمونی سخت قرار داده است. یا باید به کاندیداهایی غیر لشت نشایی رای بدهند و پس از هفت دوره حضور پی در پی، کرسی لشت نشایی مجلس را به افرادی دیگر بسپارند و یا به تنها کاندیدای شاخص لشت نشایی مجلس دهم از حوزه انتخابیه رشت یعنی محمد صادق حسنی رای بدهند.

حال باید منتظر روزهای آتی و تصمیم تاریخی لشت نشایی ها در هفتم اسفند باشیم. ضمن آنکه با توجه به جایگاه محمدباقر نوبخت در دولت تدبیر و امید لیست نهایی مورد حمایت دولت نیز در سرنوشت این انتخابات نقش بسیار پررنگی خواهد داشت.