سلامت رانندگان رشتی در خطر است

آیا حاج محمدی منتظر کمک های واشنگتن و نیویورک برای نصب جداکننده نایلونی در تاکسی ها است؟!

در شرایطی که آمارها حاکی از ابتلای بیش از 400 راننده تاکسی و 70 راننده اتوبوس در سراسر کشور به ویروس کرونا است اما به نظر می رسد ناصر حاج محمدی شهردار رشت در خصوص سلامت رانندگان آژانسی، تاکسی و اتوبوس در شهرداری رشت بی تفاوت بوده و اقدامات مناسبی در راستای حفظ سلامت آنان نداشته است. 

اختصاصی حرف تازه – در شرایطی که آمارها حاکی از ابتلای بیش از ۴۰۰ راننده تاکسی و ۷۰ راننده اتوبوس در سراسر کشور به ویروس کرونا است اما به نظر می رسد ناصر حاج محمدی شهردار رشت در خصوص سلامت رانندگان بی تفاوت بوده و اقدامات مناسبی در راستای حفظ سلامت آنان نداشته است. 

در روزهای گذشته کاورهای نایلونی، رانندگان تاکسی تهرانی را از مسافران جدا کرده است تا حداقل های بهداشتی در روزهای شیوع کرونا برای این قشر زحمتکش رعایت شود. اما این موضوع در رشت هنوز برای تاکسی ها اجرایی نشده تا جایی که حتی رسانه های نزدیک به شهردار و حامیان همیشگی اش نیز به آن اشاره داشته اند.

در این کلانشهر خبری از حمایت مجموعه شهرداری از رانندگان نیست و طرح حمایتی و برنامه و الزام سختگیرانه ای برای نصب کاورهای نایلونی جداکننده دیده می شود.

هرچند تصمیماتی همچون سوارکردن دو مسافر در صندلی عقب از سوی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر اعلام شده اما گویا تنها ایشان باید به فکر رانندگان باشند. شاید در چنین وضعیتی نیاز باشد با ارتباط مستقیم نوری هریس به عنوان رئیس سازمان و پدر شهید با گروه های جهادی و مردمی نسبت به تهیه و تولید و توزیع ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده به مقدار کافی و همچنین جداکننده های نایلونی رانندگان اقدام شود.

باید پرسید آیا حاج محمدی منتظر کمک های واشنگتن و نیویورک برای الزام و نصب جداکننده های رانندگان تاکسی است؟!

این وضعیت در شرایطی است که ظاهرا دستکش و ماسک و مواد ضدعفونی کننده نیز به مقدار کافی در اختیار رانندگان قرار نگرفته است.


مطالب مرتبط:

آمار ابتلای رانندگان تاکسی به کرونا در کل کشور