آقای رسولی چه خبرتونه؟!

آیا اظهارات عضو شورا تشویش اذهان عمومی و زیر سوال بردن امنیت رشت نبود؟

شورای شهر در محاصره افراد ناشناس! ایجاد محیط نا امن در محوطه شورا! ورود ناجا برای تامین امنیت نمایندگان مردم! مسدود نمودن کوچه خروجی شورا با ماشین سنگین! از به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف تا محاصره شورای رشت توسط چماقداران! آقای رسولی چه خبرتونه؟!!

حرف تازه – رضا رسولی در جلسه نیمه کاره روز گذشته شورای اسلامی شهر رشت با استوری های تامل برانگیز خود سوالات زیادی را ایجاد کرد.

هدف از انتشار آن استوری ها چه چیزی بوده است؟ استوری هایی با این مضامین: شورای شهر در محاصره افراد ناشناس! ایجاد محیط نا امن در محوطه شورا! ورود ناجا برای تامین امنیت نمایندگان مردم! مسدود نمودن کوچه خروجی شورا با ماشین سنگین! از به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف تا محاصره شورای رشت توسط چماقداران! 

آقای رسولی چه خبرتونه؟!!

آیا حضور چند شهروند در اطراف شورا جرم است؟ آیا کوچه های منتهی به شورا هم در قلمرو آقایان شورا محسوب می شود؟ آیا حکومت نظامی اعلام کرده اید که به عنوان مثال تجمع بیش از ۳ یا ۴ نفر ممنوع باشد و جمع ۷ یا ۸ نفره تهدید به شمار آید؟ آیا نمی دانید شهروندان حق حضور در جلسه علنی شورا را دارند؟

آقای رسولی در لحظه انتشار آن استوری ها با خود چه فکری کردید؟ آیا اطلاعات غلطی به شما داده شد و نمی دانستید افراد اطراف شورا تنها تعدادی از فرزندان شاهدند که قصد دارند در صورت شهردار شدن عبدالهی، همراه او به مزار شهدا بروند؟ آیا نمی دانستید که خودروی کوچه پشتی شورا برای حمل اثاثیه بوده است؟

اگر آن خودرو به قصد مسدود کردن مسیر و آن افراد برای محاصره حضرات آمده بودند پس چطور باز هم در کمال آرامش حیاط شورا را همراه جناب ذاکری ترک کردید و آبستراکسیون دیگری را به سادگی رقم زدید؟ 

به راستی مستنداتی برای اثبات این اظهارات وجود دارد؟ آیا بیان چنین مطالبی بدون ارائه مستندات از مصادیق تشویش اذهان عمومی و زیر سوال بردن امنیت رشت نبود؟ اگر همین مطالب را یک خبرنگار منتشر می کرد چه برخوردی صورت می گرفت؟ امیدواریم اعضای شورا سعی در حفظ امنیت روانی جامعه داشته باشند نه اینکه خواسته یا ناخواسته در جهت ناامیدی مردم قدم بردارند.

حرف تازه آمادگی ارائه پاسخ ها و جوابیه های احتمالی در این خصوص را دارد.