دکتر رضا جمشیدی چناری رئیس اسبق شورای شهر رشت در دوره چهارم در اینستاگرام خود به مساله احیای رودخانه های زرجوب و گوهررود پرداخت.

حرف تازه – دکتر رضا جمشیدی چناری رئیس اسبق شورای شهر رشت در دوره چهارم در اینستاگرام خود به مساله احیای رودخانه های زرجوب و گوهررود پرداخت که در ادامه مشاهده می کنید:

کافی است نگاهی به بودجه سال ۹۴ شهرداری رشت بیندازید و طرح آماده شده مشاور سازه پردازی ایران را ببینید. به راحتی می توان ۵ کیلومتر ابتدایی آن را با تعبیه لوله های جی آر پی در طرفین و انتقال فاضلاب به داخل این لوله ها احیا نمود. در انتهای این ۵ کیلومتر می توان تصفیه خانه کوچک و محلی احداث نمود تا آب تصفیه شده وارد رودخانه شود. مشکل این است که آنهایی که از نگاه انسان محور دم می زنند بودجه شهرداری را صرف سنگ فرش های زمخت و نرده های آهنی بی اثر کردند و همچنان مصاحبه می کنند و پست میگذارند!
این ره که می روید به ترکستان است!