با دستور یوسف یزدانی انجام شد

آماده سازی جاده لاکان رشت برای تعریض با زیرسازی اصولی

این پروژه زیرساختی، شامل حدفاصل دانشگاه شهید چمران تا بعد از ریل راه آهن رشت قزوین با طول ۰۰۰ ۴ متر و عرض تقریبی ۱۱ متر در هر طرف و مجموعا ۲۲ متر تعریض معبر آماده سازی شده است.

به گزارش حرف تازه، همچنیـن برآورد مجموع زیرساخت انجام شده در این عملیات عمرانی  ۸۸ هزارمترمربع و مصالح مورد نیاز پروژه حدود  ‌۵۰۰۰ تن شن بیس به اضافه ۵۰۰ تن شن مخلوط اعلام گردید.

 سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری ماشین آلات و تجهیزات درگیر این این پروژه را شامل  گریدر، غلطک راه‌سازی، بیل بکهـو، ماشین آب پاش و بیل مکانیکی اعلام کرد.

مدت زمان اجرای پروژه زیرساختی در  لاکان شهر رشت نیز حدود  ۳۰ روز کاری اعلام گردید.