آخرین قیمت ها در بازار خودرو | سه شنبه ۵ اردیبهشت

قیمت بیشتر خودروها امروز و در دومین روز معاملاتی هفته روند کاهشی داشت در این میان فونیکس FX با کاهش قیمت ۶۰ میلیون تومان بیشترین ریزش قیمت را داشت.

به گزارش حرف تازه، به نقل از اقتصاد آنلاین، قیمت بیشتر خودروها امروز و در دومین روز معاملاتی هفته روند کاهشی داشت در این میان فونیکس FX با کاهش قیمت ۶۰ میلیون تومان بیشترین ریزش قیمت را داشت.

آخرین قیمت ها در بازار خودرو

 

خودرو

قیمت بازار آزاد (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

 قیمت دلاری بازار آزاد

 قیمت دلاری کارخانه

قیمت خودروهای سایپا

تیبا

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

                              ۷,۵۳۶

                                     –

تیبا ۲

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

                              ۷,۷۸۷

                                     –

ساینا

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

                              ۸,۰۳۹

                                     –

ساینا S

۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰

                              ۸,۱۳۵

                              ۴,۶۵۹

کوییک

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰

                              ۷,۸۶۵

                              ۳,۷۳۵

کوییک پلاس اتوماتیک

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰

                              ۹,۷۰۰

                              ۶,۱۴۶

کوییک R

۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰

                              ۸,۰۷۷

                              ۴,۸۵۵

کوییک R پلاس اتوماتیک

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰

                              ۹,۹۵۲

                              ۵,۵۶۷

کوییک S

۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰

                              ۸,۳۰۹

                              ۵,۰۳۷

شاهین

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰

                            ۱۳,۳۳۳

                              ۷,۹۹۲

سایپا ۱۵۱

۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰

                              ۶,۰۱۰

                              ۳,۸۷۲

سایپا ۱۵۱ (با لاینر)

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰

                              ۶,۵۷۰

                              ۴,۲۷۸

وانت زامیاد (آپشنال)

۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۷۴۹

                              ۹,۵۰۷

وانت زامیاد (آپشنال – رادیال)

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۸۴۵

                              ۹,۷۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۹۸۱

                            ۱۰,۷۳۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۲,۰۹۷

                            ۱۰,۹۱۸

وانت زامیاد دیزل

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰

                            ۱۴,۴۹۳

                            ۱۲,۵۷۴

وانت پادرا

۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰

                            ۱۲,۳۲۹

                            ۱۱,۶۰۸

وانت پادرا (دوگانه سوز)

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۳,۳۳۳

                            ۱۲,۶۹۶

پیکاپ کارون

۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۴,۳۵۷

                            ۱۳,۷۹۷

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان ۲

۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

                              ۸,۴۲۵

                              ۵,۵۰۷

سورن پلاس (تیپ ۱)

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰

                            ۱۲,۹۴۷

                              ۶,۴۰۲

سورن پلاس (تیپ ۲)

۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۳,۱۷۹

                                     –

سورن پلاس (تیپ ۳)

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۳,۴۴۹

                                     –

سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۱)

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۳,۸۱۶

                              ۶,۹۷۶

سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۳)

۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۴,۲۲۲

                                     –

دنا پلاس (تیپ ۱)

۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۴,۶۴۷

                              ۶,۲۶۱

دنا پلاس توربو دستی

۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۷,۴۳۰

                              ۸,۶۵۷

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰

                            ۱۹,۷۱۰

                            ۱۰,۵۱۳

پژو پارس

۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰

                            ۱۱,۵۵۶

                              ۴,۹۸۱

پژو پارس سفارشی

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۹۸۱

                              ۵,۱۲۱

پژو پارس سفارشی ELX

۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰

                            ۱۲,۵۹۹

                              ۵,۷۸۶

پژو پارس TU5

۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۴,۵۵۱

                              ۵,۲۵۶

پژو پارس TU5 سفارشی

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۴,۸۷۹

                              ۵,۶۰۴

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۵,۷۶۸

                              ۶,۲۰۳

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰

                            ۱۱,۷۴۹

                              ۴,۱۵۲

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما)

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۲,۵۶۰

                              ۵,۰۰۵

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰

                            ۱۵,۰۳۴

                              ۶,۱۴۸

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان برقی)

۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰

                            ۱۵,۳۶۲

                              ۶,۲۳۶

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما)

۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۶,۶۷۶

                              ۶,۶۰۹

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۰,۰۹۷

                              ۷,۷۲۹

پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما)

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۱,۲۵۶

                                     –

پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC

۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰

                            ۱۸,۶۸۶

                              ۸,۰۷۳

رانا پلاس

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۱,۴۹۸

                              ۵,۸۹۴

رانا پلاس (پانوراما)

۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۳,۰۲۴

                              ۶,۳۱۹

تارا دستی

۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰

                            ۱۶,۰۰۰

                              ۷,۵۹۷

تارا اتوماتیک

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

                            ۱۹,۷۱۰

                              ۹,۴۷۹

هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس

۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۲,۲۷۱

                            ۱۵,۵۵۶

هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس

۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۴,۱۰۶

                            ۱۶,۳۶۷

هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی

۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۶,۵۲۲

                            ۱۸,۱۸۴

هایما ۸ اس ( ۸S )

۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۹,۶۶۲

                            ۲۰,۲۳۲

پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰

                            ۵۲,۷۵۴

                            ۲۳,۹۲۳

قیمت خودروهای مدیران خودرو

ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۸,۵۵۱

                            ۱۱,۸۸۴

ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۰,۲۹۰

                                     –

ام وی ام X22 پرو

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۲,۶۰۹

                                     –

ام وی ام X22 پرو (IE)

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰

                            ۲۳,۳۸۲

                            ۱۶,۸۲۵

ام وی ام X33

۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۵,۵۰۷

                                     –

ام وی ام X55 پرو (IE)

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۱,۸۸۴

                            ۲۳,۵۷۵

ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت)

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۲,۴۶۴

                            ۲۴,۱۷۴

چری آریزو ۵ (Turbo) جدید

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۸,۰۱۹

                            ۲۰,۳۸۶

چری آریزو ۶ (Turbo) پرو

۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۶,۵۲۲

                            ۲۷,۶۳۳

تیگو ۷ (IE)

۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۵,۹۴۲

                            ۲۶,۶۶۷

فونیکس تیگو ۷ پرو

۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۶,۱۸۴

                            ۳۲,۲۱۳

فونیکس تیگو ۸ پرو

۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

                            ۵۹,۳۲۴

                            ۴۳,۸۴۵

فونیکس تیگو ۸ پرومکس

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۶۹,۵۶۵

                            ۵۰,۸۲۱

فونیکس FX (پریمیوم)

۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۵۰,۸۲۱

                            ۳۳,۶۲۳

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X70

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۸,۹۸۶

                            ۱۵,۴۴۰

جک J4 (آپشنال)

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۹,۱۳۰

                            ۱۵,۱۶۹

جک S3

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۶,۰۸۷

                            ۱۸,۴۵۴

جک S5

۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۵,۱۶۹

                            ۲۹,۸۵۵

کی‌ام‌سی T8

۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۰,۰۰۰

                            ۳۱,۸۸۴

کی‌ام‌سی J7

۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۱,۹۳۲

                            ۳۳,۸۱۶

کی‌ام‌سی K7

۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۸,۸۸۹

                            ۳۵,۷۴۹

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین)

۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰

                            ۱۱,۶۱۴

                              ۹,۳۰۰

وانت کارا (دو کابین)

۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰

                            ۱۱,۹۶۱

                              ۹,۶۹۲

وانت کاپرا

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۲۵,۱۲۱

                            ۱۹,۳۲۴

ریسپکت

۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۱,۹۸۱

                            ۲۰,۹۲۸

فیدلیتی (۵ نفره)

۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۳,۰۹۲

                            ۲۲,۴۹۳

فیدلیتی (۷ نفره)

۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۵,۷۹۷

                            ۲۲,۹۹۵

دیگنیتی پرایم

۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۶,۷۶۳

                            ۲۵,۷۰۰

دیگنیتی پرستیژ

۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

                            ۵۳,۷۲۰

                            ۳۱,۱۳۰

ون باری اینرودز

۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰

                            ۱۲,۷۱۵

                            ۱۵,۴۵۷

قیمت خودروهای سایر شرکت ها

تیگارد X35

۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۳,۰۴۳

                            ۲۰,۱۹۳

لاماری ایما

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۷,۳۴۳

                            ۳۰,۰۴۸

آسنا دنده ای

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۶,۷۱۵

                            ۲۰,۲۹۰

آسنا اتوماتیک

۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۴۵,۰۲۴

                                     –

مکث تیارا

۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۹,۰۳۴

                            ۲۳,۱۸۸

مکث کلوت دستی

۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۶,۳۲۹

                            ۲۱,۱۹۸

راین R3

۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

                            ۱۴,۵۸۹

                            ۱۱,۱۸۸

دایون Y5

۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۷,۸۷۴

                            ۲۴,۱۱۶

فردا SX5

۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۱,۴۹۸

                                     –

فردا T5

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

                            ۳۶,۷۱۵

                            ۲۵,۲۳۷