آخرین ساعات آماده سازی پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی شهر رشت

پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت که از ۱۳ آبان سال ۹۴ آغاز شده بود بعد از چند ماه فعالیت شبانه روزی فردا چهارشنبه ۱۱ فروردین با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی افتتاح می‌شود. پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت در سه محور خیابان امام خمینی از دهنه بازار بزرگ تا […]

پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت که از ۱۳ آبان سال ۹۴ آغاز شده بود بعد از چند ماه فعالیت شبانه روزی فردا چهارشنبه ۱۱ فروردین با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی افتتاح می‌شود.
پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت در سه محور خیابان امام خمینی از دهنه بازار بزرگ تا میدان شهدای ذهاب، خیابان سعدی از دهنه استاد سرا تا میدان شهدای ذهاب و خیابان شریعتی تا میدان شهرداری رشت را در بر می گیرد و طبق اظهارات شهردار رشت قرار است طرح های مختلف توسعه شهری در آن به اجرا در بیاید.

در ادامه تصاویر آماده سازی این پروژه ساعاتی قبل از افتتاح را مشاهده می کنید.
پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (8)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (9)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (7)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (10)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (11)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (13)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (14)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (3)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (17)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (37)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (16)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (18)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (19)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (20)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (4)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (34)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (22)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (23)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (12)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (15)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (25)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (21)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (26)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (27)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (5)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (24)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (29)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (30)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (31)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (40)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (32)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (33)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (36)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (35)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (39)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (41)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (38)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (6)

پروژه بازآفرینی پیاده راه فرهنگی رشت (2)

گیل نگاه ، پویا بازارگرد