آتش گرفتن یک اغذیه فروشی در خیابان لاکانی رشت

شهرام مومنی رییس سازمان آتش‌نشانی رشت که در محل حادثه حضور داشت از شعله وری یکباب مغازه اغذیه فروشی در ابتدای خیابان لاکانی خبر داد.

حرف تازه  – شهرام مومنی رییس سازمان آتش‌نشانی رشت که در محل حادثه حضور داشت از آتش گرفتن یک اغذیه فروشی در خیابان لاکانی رشت خبر داد.

این حادثه در ساعت ۰۰۲۹ بامداد شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ به مرکز کنترل ۱۲۵ آتش‌نشانی رشت اطلاع داده شد.

شهرام مومنی رییس سازمان آتش‌نشانی رشت که در محل حادثه حضور داشت از شعله وری یکباب مغازه اغذیه فروشی در ابتدای خیابان لاکانی خبر داد.

وی با بیان اینکه ۱۳ خودروی اطفایی بهمراه ۳۷ آتش نشان به محل حادثه اعزام شده بودند ادامه داد: سریعا تیم‌های اطفایی نسبت به مهار و پیشگیری از گسترش آتش سوزی اقدام کردند.

مومنی علت حادثه را اجاق گاز روشن و بی‌احتیاطی در حین پخت و پز دانست و افزود: در این حادثه با توجه به دود گرفتگی طبقات فوقانی به کسی آسیب جانی نرسید.

آتش نشانان پس از لکه گیری کامل محل آتش سوزی و تخلیه کامل دود به آشیانه باز خواهند گشت.