بهزاد پارسا:

آبادان قربانی زیرپا گذاشتن قانون و مقررات نظام مهندسی ساختمان

بهزاد پارسا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در گفت و گو با روابط عمومی این سازمان درباره حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان اظهار کرد متاسفانه باردیگر شاهد وقوع فاجعه انسانی به دلیل بی توجهی به قوانین هستیم.

به گزارش حرف تازه، مهندس بهزاد پارسا رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در گفت و گو با روابط عمومی این سازمان درباره حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان اظهار کرد متاسفانه باردیگر شاهد وقوع فاجعه انسانی به دلیل بی توجهی به قوانین هستیم

وی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های جانباختگان و آسیب دیدگان این حادثه گفت روند غیرقانونی این ساختمان از ابتدای دریافت پروانه تا امروز منجر به فروریختن ساختمان و جانباختن تعدادی از هموطنان عزیزمان شده است. اقدام به ساخت و ساز بدون دریافت پروانه ساختمانی و بی توجهی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان از عوامل اصلی به وجود آمدن این فاجعه انسانی می باشند.

مهندس پارسا در تشریح تخلفات صورت گرفته در این ساختمان در ادامه بیان کرد عدم توجه به مقاوم سازی، عدم بررسی دقیق وضعیت سازه ساختمان طبق گزارشات متعدد ناظران ساختمان، افزایش سه طبقه مازاد، عدم رعایت الزامات مورد نیاز سقف های وافل در ساختمان و … هر کدام به تنهایی می تواند حادثه آفرین باشد و متاسفانه در این ساختمان شاهد مجموعه گسترده ای از تخلفات می باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به نقل از همتای خود در استان خوزستان گفت روند دریافت پروانه ساختمانی متروپل که در سال ۹۶ انجام شده و از مشاورى که پروانه اشتغال مورد تایید راه و شهرسازى و نظام مهندسى را نداشته و به صورت غیرقانونی بوده استفاده شده و در ادامه طراحانی که نقشه ها را امضا نمودند پس از آگاهی از این روند غیرقانونی، بلافاصله طی نامه ای انصراف خود و عدم اعتبار امضاها را اعلام نمودند و این ساختمان بدون پروانه ساختمانی و بدون معرفی طراح، مجری (سازنده) و ناظر صاحب صلاحیت شروع به کار نمود. پس از پیگیری های فراوان و نگرانی درخصوص تخلفات صورت گرفته در نهایت با معرفی ناظران از سوی سازمان کار خود را دنبال کرد که ناظران پروژه در در مراحل مختلف و موارد متعدد موارد فنی را گزارش دادند.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص تخلفات این ساختمان گفت عدم توجه به اخطارهای ناظر ساختمان حادثه آفرین شد.

ناظران سازمان، تامین کننده ایمنی ساختمان از طریق تذکر و هشدار درخصوص تخلفات فنی هستند و اگر افراد و مراجع ذیربط به این آگاهی برسند که گزارش حافظان ایمنی ساختمان در جهت تامین آسایش جانی و مالی آنها است، این گزارشات را جدی می گیرند و با هرگونه مسامحه در این خصوص برخورد می نمایند.

مهندس پارسا در تحلیل این حادثه غم انگیز گفت متاسفانه حلقه مفقوده ایمنی ساختمان، توجه همگانی به مقررات ملی ساختمان و قوانین نظام مهندسی است که منفعتهای کوتاه مدت را قربانی منفعتهای بلند مدت و جان و مال هموطنان می نماید.

خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان یه عنوان یک سازمان تخصصی مردم نهاد از کنترل نقشه تا کنترل نظارت همگی اهرم هایی هستند تا کیفیت ساخت و ساز و ایمنی ساختمانها افزایش یابد و این سازمان با آموزش مستمر اعضای خود همواره درصدد به روز نگه داشتن دانش آنها می باشد. صد افسوس که این سرمایه ها جدی گرفته نمی شود و با بی توجهی به آن حوادثی نظیر متروپل آبادان رقم می خورد و هزار افسوس که این بی تدبیری و غفلت به قیمت جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز و عزادارشدنمان تمام می شود.