3 میلیارد دلار
پیشنهاد کمک ۳ میلیارد دلاری امیر قطر به روحانی 13 ژانویه 2020

پیشنهاد کمک ۳ میلیارد دلاری امیر قطر به روحانی

میدل ایست آنلاین مدعی شده که انگیزه سفر امیر قطر در بحبوبه تنش های منطقه ای جاری بین ایران و آمریکا ارایه پیشنهاد کمک 3میلیارد دلاری این کشور به حسن روحانی برای پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی است.