یورو
قیمت ارز در صرافی ملی ۲۵ آبان ۹۸ ۲۵ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۵ آبان ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها بار دیگر گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۳ آبان ۹۸ ۲۳ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۳ آبان ۹۸

قیمت فروش دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها افزایش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۲ آبان ۹۸ ۲۲ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۲ آبان ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها اعلام شد.

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۱ آبان ۹۸ ۲۱ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۱ آبان ۹۸

دلار باز هم 50 تومان در صرافی ها گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۰ آبان ۹۸ ۲۰ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۰ آبان ۹۸

قیمت دلار 50 تومان در صرافی ها افزایش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۹ آبان ۹۸ ۱۹ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۹ آبان ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۴ آبان ۹۸ ۱۴ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۴ آبان ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها تغییری نداشت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ آبان ۹۸ ۱۳ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ آبان ۹۸

قیمت خرید دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها افزایش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ آبان ۹۸ ۱۲ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ آبان ۹۸

قیمت فروش دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها افزایش داشت اما قیمت خرید تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۱ آبان ۹۸ ۱۱ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۱ آبان ۹۸

امروز صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و 250 تومان اعلام کرده‌اند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۶ آبان ۹۸ ۰۶ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۶ آبان ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها نسبت به دیروز تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۴ آبان ۹۸ ۰۴ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۴ آبان ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲ آبان ۹۸ ۰۲ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲ آبان ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱ آبان ۹۸ ۰۱ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱ آبان ۹۸

یورو 50 و دلار 100 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ مهر ۹۸ ۳۰ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها ثابت ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۹ مهر ۹۸ ۲۹ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۹ مهر ۹۸

دلار 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مهر ۹۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ مهر ۹۸ ۲۵ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ مهر ۹۸ ۲۴ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ مهر ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ مهر ۹۸ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها نسبت به روز قبل تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ مهر ۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ مهر ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ مهر ۹۸ ۲۱ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۰ مهر ۹۸ ۲۰ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۰ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۸ مهر ۹۸ ۱۸ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۸ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۷ مهر ۹۸ ۱۷ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۷ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.