یورو
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مرداد ۹۸ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مرداد ۹۸

دلار 50 تومان ارزان شد؛ یورو ثابت ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۷ مرداد ۹۸ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۷ مرداد ۹۸

دلار 50 تومان گران شد یورو ثابت ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ مرداد ۹۸ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ مرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی نسبت به پنجشبه تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ مرداد ۹۸ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ مرداد ۹۸

قیمت خرید دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ مرداد ۹۸ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ مرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ثابت ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ مرداد ۹۸ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ مرداد ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها نسبت به روز قبل تغییری نداشت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۹ مرداد ۹۸ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۹ مرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها ثابت ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۷ مرداد ۹۸ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۷ مرداد ۹۸

دلار به 11 هراز و 850 تومان و یورو به 13 هزار و 350 تومان رسید.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۵ مرداد ۹۸ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۵ مرداد ۹۸

دلار و یورو 50 تومان گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۴ مرداد ۹۸ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۴ مرداد ۹۸

دلار و یورو بار دیگر 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ مرداد ۹۸ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ مرداد ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ مرداد ۹۸ ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ مرداد ۹۸

یورو تغییری نکرد؛ دلار گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۰ مرداد ۹۸ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۰ مرداد ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ مرداد ۹۸ ۰۹ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ مرداد ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها 50 تومان ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۸ مرداد ۹۸ ۰۸ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۸ مرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو تا این لحظه نسبت به صبح دیروز در صرافی ها تغییری نداشته است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۷ مرداد ۹۸ ۰۷ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۷ مرداد ۹۸

دلار 150 و یورو 300 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۶ مرداد ۹۸ ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۶ مرداد ۹۸

دلار و یورو 250 تومان نسبت به صبح روز قبل گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ مرداد ۹۸ ۰۵ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ مرداد ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳ مرداد ۹۸ ۰۳ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳ مرداد ۹۸

دلار 400 و یورو 350 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲ مرداد ۹۸ ۰۲ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲ مرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو بار دیگر افزایش قابل توجهی داشت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱ مرداد ۹۸ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱ مرداد ۹۸

قیمت دلار در صرافی ها 100 تومان گران شد و به کانال 12 هزار بازگشت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۱ تیر ۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۱ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها 250 تومان گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ تیر ۹۸ ۳۰ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ تیر ۹۸

در ساعات پایانی روز گذشته قیمت دلار و یورو در صرافی ها 50 تومان کاهش یافت و صبح امروز نیز با همان قیمت پایانی دیروز خرید و فروش شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۷ تیر ۹۸ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۷ تیر ۹۸

دلار و یورو 300 تومان در صرافی ها گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ تیر ۹۸ (ساعت ۱۴) ۲۶ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ تیر ۹۸ (ساعت ۱۴)

دلار و یورو نسبت به صبح امروز 450 تومان ارزان شد.