گفتگوی ملی
بهزاد نبوی: ۴۰ سال است با هم مرتبطیم/ توکلی: سر موضع خودمان هستیم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
ماجرای عکس حاشیه‌ساز؛

بهزاد نبوی: ۴۰ سال است با هم مرتبطیم/ توکلی: سر موضع خودمان هستیم

این عکس در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد دغدغه اتحاد و هم‌افزایی نیروهای داخلی در برابر اعمال فشارهای خارجی به یک اولویت تبدیل شده، در همین راستا تعبیر و مورد استقبال قرار گرفت.