ویزا
صربستان معافیت ویزا برای شهروندان ایرانی را لغو کرد ۱۹ مهر ۱۳۹۷
در پی افزایش تقاضای پناهندگی

صربستان معافیت ویزا برای شهروندان ایرانی را لغو کرد

وزیر کشور صربستان اعلام کرد: معافیت ویزا برای شهروندان ایران به دلیل سوءاستفاده آنان از این تسهیلات لغو شده است.