مهدی یاری
تیراندازی و سوء قصد افراد ناشناس به آقای شهردار ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
شهردار جان سالم به در برد؛

تیراندازی و سوء قصد افراد ناشناس به آقای شهردار

نماینده شوراهای شهرستان شادگان در استان خوزستان جزئیات حادثه تیراندازی شب گذشته به شهردار دارخوین را تشریح کرد.