معاونت برنامه ریزی
معرفی گزینه های احتمالی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری رشت ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
در پی استعفای حامد اخوان؛

معرفی گزینه های احتمالی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری رشت

در پی استعفای حامد اخوان از معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری رشت، شنیده ها حاکی از آن است که 4 گزینه بخت بیشتری برای حضور در راس معاونت برنامه ریزی و جایگزینی اخوان خواهند داشت.

بازدید جمعی از کارمندان شهرداری رشت از نمایشگاه کتاب ۱۸ مهر ۱۳۹۵

بازدید جمعی از کارمندان شهرداری رشت از نمایشگاه کتاب

حرف تازه : در آخرین روز برگزاری دوازدهمین نمایشگاه کتاب گیلان، عصر دیروز جمعی از کارمندان معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری رشت در این نمایشگاه حضور یافتند. مریم گل احضار در خصوص این بازدید گفت : از آنجا که ممکن است همکاران ما در شهرداری رشت در طول روز این فرصت را نداشته باشند که […]