مریم رضا طبع
صدور ابلاغ مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه ها در حوزه شهردار ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
شنیده های حرف تازه تایید شد؛

صدور ابلاغ مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه ها در حوزه شهردار

حرف تازه – طی ابلاغی از سوی نصرتی شهردار رشت، سیده مریم رضاطبع به عنوان مدیر اجرایی ارتباط با رسانه در حوزه شهردار منصوب شد. در بررسی های اولیه حرف تازه، تجارب و سوابق همکاری خاص و چشمگیری در حوزه رسانه به طور تخصصی در کارنامه رضاطبع دیده نمی شود و این پایگاه خبری آمادگی […]