مجوز فعالیت صوتی تصویری مجازی
فعالیت در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فقط با مجوز صداوسیما ممکن است 21 ژانویه 2020
رئیس قوه قضائیه اعلام کرد:

فعالیت در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فقط با مجوز صداوسیما ممکن است

رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.