لباس جدید پادشاه
آقای شهردار و لباس جدید پادشاه 12 فوریه 2020
یادداشتی از سروش علیزاده

آقای شهردار و لباس جدید پادشاه

آقای شهردار شومنی را همه بلدند شهردار بودن هنر است. به جای عشق دوربین بودن و توی برف بالا و پایین دویدن حالا که نمی توانید کار انجام دهید و شهر را فلج کرده اید خودتان بروید.