قاسم میرزایی نیکو
۳۰ نماینده شب گذشته به یکباره تایید صلاحیت شدند 13 ژانویه 2020
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

۳۰ نماینده شب گذشته به یکباره تایید صلاحیت شدند

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت که شب گذشته ۳۰ نماینده مجلس برای حضور در انتخابات تایید صلاحیت شدند.