غایبان شاخص
غایبان شاخص رشت در انتخابات مجلس یازدهم چه کسانی هستند؟ 09 دسامبر 2019

غایبان شاخص رشت در انتخابات مجلس یازدهم چه کسانی هستند؟

در حالی که ثبت نام کاندیداهای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی روز شنبه به پایان رسید نگاهی به شاخص ترین چهره های غایب در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه رشت خواهیم داشت.