علی دارا
گام چهلم ۰۶ آذر ۱۳۹۷

گام چهلم

شاید به جرات بتوان گفت بزرگترین دستاوردی که انقلاب اسلامی در طول چهل سال عمر خود به همراه داشت، ایجاد امنیت است و نکته مهم این است که این امنیت را نه تنها در ایران بلکه تا عمق استراتژیک خور تداوم بخشیده.