علی انصاریان
توقیف برنامه علی انصاریان به دلیل عدم رعایت تذکرات صداوسیما ۲۰ تیر ۱۳۹۷

توقیف برنامه علی انصاریان به دلیل عدم رعایت تذکرات صداوسیما

برنامه زنده اینترنتی «زابی واکا» که به مناسبت جام جهانی از شبکه اینترنتی آیو اسپرت پخش می شد با نامه محرمانه از سوی سازمان صدا و سیما توقیف شد.