عفاف و حجاب
گزارش تصویری برگزاری اولین جلسه مشترک ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی ۰۲ اسفند ۱۳۹۷

گزارش تصویری برگزاری اولین جلسه مشترک ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی

اولین جلسه مشترک ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی با حضور اعضای دو ستاد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱ در دفتر مدیر بازرسی شهرداری برگزار شد.

 بهره مندی از ظرفیت هنر برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ۱۶ تیر ۱۳۹۷
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای شهر رشت:

 بهره مندی از ظرفیت هنر برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت با تاکید به بهره مندی از ظرفیت هنر در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب گفت: متاسفانه موازی کاریها در این حوزه موجب بروز مشکلاتی شده و برخی از مدیران نیز نسبت به مقوله عفاف و حجاب بی توجهی می کنند.