طلا
نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۷ خرداد ۹۸ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۷ خرداد ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی ۴۷ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته یک میلیون و ۱۳۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ خرداد ۹۸ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ خرداد ۹۸

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه و ربع سکه ارزان شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ خرداد ۹۸ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ خرداد ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۳ خرداد ۹۸ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۳ خرداد ۹۸

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و ربع سکه ارزان شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۲ خرداد ۹۸ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۲ خرداد ۹۸

تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و ربع سکه ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۱ خرداد ۹۸ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۱ خرداد ۹۸

تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و ربع سکه ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد. قیمت نیم سکه بهار آزادی ۲۴ میلیون ۵۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ هزار ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۰ خرداد ۹۸ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۰ خرداد ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. قیمت نیم سکه بهار آزادی ۲۴ میلیون ۵۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته یک میلیون ریال کاهش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۹ خرداد ۹۸ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۹ خرداد ۹۸

تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت ارزان ، ربع سکه و طلا گران شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۸ خرداد ۹۸ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۸ خرداد ۹۸

تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و نیم سکه گران شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۳ خرداد ۹۸ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۳ خرداد ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۲ خرداد ۹۸ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۲ خرداد ۹۸

اتحادیه طلا و سکه رشت از کاهش قیمت سکه تمام و نیم سکه و افزایش قیمت ربع سکه و طلا در بازار امروز رشت خبر داد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۱ خرداد ۹۸ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱۱ خرداد ۹۸

تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران ، ربع سکه و طلا ارزان شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۹ خرداد ۹۸ ۰۹ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۹ خرداد ۹۸

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و قیمت نیم سکه و طلا ارزان شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۸ خرداد ۹۸ ۰۸ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۸ خرداد ۹۸

تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و قیمت نیم سکه و طلا ارزان شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ خرداد ۹۸ ۰۷ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ خرداد ۹۸

نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت تمام سکه و طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۵ خرداد ۹۸ ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۵ خرداد ۹۸

نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت تمام سکه و طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۴ خرداد ۹۸ ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۴ خرداد ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲ خرداد ۹۸ ۰۲ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲ خرداد ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱ خرداد ۹۸ ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱ خرداد ۹۸

تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. قیمت نیم سکه بهار آزادی ۲۶ میلیون و۳۰۰ هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته ۲۰۰ هزار ریال افزایش قیمت داشته است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳۱ اردیبهشت ۹۸ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳۱ اردیبهشت ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت اندکی نسبت به روز گذشته ارزان شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴ میلیون و۴۵۰ هزار ریال معامله شده است.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۹ اردیبهشت ۹۸ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۹ اردیبهشت ۹۸

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۸ اردیبهشت ۹۸ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۸ اردیبهشت ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ اردیبهشت ۹۸ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۶ اردیبهشت ۹۸

سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد .

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۵ اردیبهشت ۹۸

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد .