ضرورت
نگاهی به تجارب شهرهای بزرگ و ضرورت راه اندازی کمیسیون گردشگری شورا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
خروجی تقریبا صفر گردشگری رشت؛

نگاهی به تجارب شهرهای بزرگ و ضرورت راه اندازی کمیسیون گردشگری شورا

حرف تازه – کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت به ریاست محمدحسن عاقل منش با توجه به حجم عظیم کارهای عقب مانده در حوزه فرهنگی از همان روزهای آغازین شورای پنجم با انبوهی از مطالبات و نیازمندی های رشت مواجه بود. عاقل منش به پشتوانه تجربه دو دوره حضور در شورای اسلامی شهر رشت، برای […]

۳۰ خرداد ۱۳۹۶
عضو شورای اسلامی شهر رشت:

پروژه ۳۳ میلیارد تومانی همسطح سازی آرامستان رشت ضرورتی ندارد

حرف تازه – عضوشورای اسلامی شهررشت گفت: در شرایطی که پرسنل شهرداری رشت حقوق ماههای گذشته خود را کاملا دریافت نکرده اند اجرای پروژه ۳۳ میلیارد تومانی همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت ضرورتی ندارد. محمد حسین واثق کارگرنیا بااعلام این مطلب در جمع اعضای شورای رشت اظهارکرد: پروژه همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت در سال […]