صرافی
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳ تیر ۹۸ ۰۳ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها افزایش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲ تیر ۹۸ ۰۲ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها باز هم کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱ تیر ۹۸ ۰۱ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۹ خرداد ۹۸ ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۹ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها 150 تومان ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ خرداد ۹۸ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها 200 تومان ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۷ خرداد ۹۸ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۷ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بار دیگر گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ خرداد ۹۸ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ خرداد ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها 150 تومان گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ خرداد ۹۸ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ خرداد ۹۸ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی افزایش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۰ خرداد ۹۸ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۰ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی باز هم کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۹ خرداد ۹۸ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۹ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ خرداد ۹۸ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۱ خرداد ۹۸ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۱ خرداد ۹۸

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۸ خرداد ۹۸ ۰۸ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۸ خرداد ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با تداوم روند کاهشی به 13 هزار و 400 تومان رسیده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ خرداد ۹۸ ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ خرداد ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۴ خرداد ۹۸ ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۴ خرداد ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۴ هزار و ۲۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۱ اردیبهشت ۹۸ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۱ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش ۲۵۰ تومانی نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۹ اردیبهشت ۹۸ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۹ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ اردیبهشت ۹۸ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش ۲۵۰ تومانی نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش ۵۰ تومانی نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ اردیبهشت ۹۸ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ اردیبهشت ۹۸ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۹ اردیبهشت ۹۸ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۹ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به دیروز ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۶ اردیبهشت ۹۸ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۶ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.