صرافی ملی
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ مهر ۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ مهر ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۸ مهر ۹۸ ۰۸ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۸ مهر ۹۸

دلار 50 تومان در صرافی ها گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۷ مهر ۹۸ ۰۷ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۷ مهر ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۶ مهر ۹۸ ۰۶ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۶ مهر ۹۸

یورو 50 و دلار 100 تومان در صرافی ها گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ شهریور ۹۸ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ شهریور ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ شهریور ۹۸ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ شهریور ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ شهریور ۹۸ ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ شهریور ۹۸

دلار 150 و یورو 100 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ شهریور ۹۸ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ شهریور ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها ثابت ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ مرداد ۹۸ ۰۵ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ مرداد ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ تیر ۹۸ ۱۲ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ خرداد ۹۸ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها 50 تومان گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ خرداد ۹۸ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ خرداد ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها کمی گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ خرداد ۹۸ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ خرداد ۹۸

نرخ دلار و یورو در صرافی ملی تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۸ خرداد ۹۸ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۸ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی 50 تومان افزایش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ خرداد ۹۸ ۰۹ خرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ خرداد ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانک‌ها نسبت به روز گذشته 150 تومان افزایش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ اردیبهشت ۹۸ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ اردیبهشت ۹۸ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ اردیبهشت ۹۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ اسفند ۹۷ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ اسفند ۹۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۲هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۱ اسفند ۹۷ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۱ اسفند ۹۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها، ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ بهمن ۹۷ ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ بهمن ۹۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۸ بهمن ۹۷ ۰۸ بهمن ۱۳۹۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۸ بهمن ۹۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها با افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت های روز قبل، ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت انواع ارز در صرافی ملی امروز ۱ بهمن ۹۷ ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

قیمت انواع ارز در صرافی ملی امروز ۱ بهمن ۹۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها با ۲۰۰ تومان افزایش نسبت به نرخ دیروز، ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۷ دی ۹۷ ۲۷ دی ۱۳۹۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۷ دی ۹۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها با ۱۴۰ تومان افزایش نسبت به نرخ دیروز، ۱۱ هزار و ۵۹۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی های دولتی ۲۶ آذر ۹۷/ دلار ۹۹۹۰ تومان ۲۶ آذر ۱۳۹۷

قیمت ارز در صرافی های دولتی ۲۶ آذر ۹۷/ دلار ۹۹۹۰ تومان

قیمت دلار در صرافی‌های دولتی با کاهش قیمت ۱۰ تومانی نسبت به صبح دیروز ۹ هزار و ۹۹۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ آذر ۹۷ ۱۳ آذر ۱۳۹۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ آذر ۹۷

قیمت دلار تزریقی در صرافی های دولتی نسبت به صبح دیروز ۲۲۰ تومان کاهش یافت.