صاحب مقصودی
بهارمست و شهرداری رشت؛ دیگه وقتشه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
یادداشتی از صاحب مقصودی؛

بهارمست و شهرداری رشت؛ دیگه وقتشه

مگر یک مدیر باید چه ویژگی ها و کارنامه و تجاربی داشته باشد که او ندارد، حتی دو دوره تجربه سرپرستی شهرداری را نیز در پرونده دارد، پس دیگر وقتش است عنوان سرپرستی را از جلوی اسمش برداریم. صحبت از علی بهارمست است.

۲۳ شهریور ۱۳۹۵
صاحب مقصودی

رشت؛ شهری که از شورا شانس نیاورد

صاحب مقصودی: با احتساب جلساتی که در زمان تعیین شهردار و برگزاری جلسه استیضاح شهردار و تعیین رییس شورا لغو شد، شورای اسلامی شهر رشت به رکورد قریب به بیست جلسه برگزار نشده نزدیک شد که در کل کشور و در کل چهار دوره شورا بی نظیر است. در فرهنگ واژگان، شورا به معنای مشورت، […]

«خط اول» آمد ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

«خط اول» آمد

تی تی خبر : اولین شماره ماهنامه اجتماعی ورزشی خط اول به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی صاحب مقصودی در استان گیلان متشر شد. در نخستین شماره این نشریه گزارشی از افتتاح پیاده راه فرهنگی رشت با تیتر «سواره نظام پیاده راه»، نامگذاری سالها در ایران از سوی مقام معظم رهبری از سال ۱۳۶۹ تا کنون، […]