شمخانی
تیراندازی و سوء قصد افراد ناشناس به آقای شهردار ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
شهردار جان سالم به در برد؛

تیراندازی و سوء قصد افراد ناشناس به آقای شهردار

نماینده شوراهای شهرستان شادگان در استان خوزستان جزئیات حادثه تیراندازی شب گذشته به شهردار دارخوین را تشریح کرد.

شمخانی: جنگ اقتصادی با میدان داری آمریکا در حال انجام است ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

شمخانی: جنگ اقتصادی با میدان داری آمریکا در حال انجام است

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به جنگ اقتصادی که با میدان داری آمریکا در حال انجام است، گفت: بخش خصوصی می‌تواند خط شکن اصلی نبرد اقتصادی باشد.