شباهت
جزئیات دستگیری جوانی که خود را پسر نوبخت معرفی می کرد ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جزئیات دستگیری جوانی که خود را پسر نوبخت معرفی می کرد

چندی قبل زن جوانی با چهره ای آشفته پای در شعبه ۱۲ کیفری دادگاه یک استان تهران گذاشت و از ماجرای گرفتار شدن در دام فریبکار شیطان صفتی پرده برداشت.