سینا مقدادی
عضو علی البدل شورا در جمع گزینه های نهایی شهرداری رشت ۱۸ مهر ۱۳۹۷
با سینا مقدادی بیشتر آشنا شویم؛

عضو علی البدل شورا در جمع گزینه های نهایی شهرداری رشت

سینا مقدادی عضو علی البدل پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت است. تحصیلات او کارشناسی ارشد مهندسی عمران و در حال حاضر دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار است.